no hausmann uz akve


Our Experience

AKVE ir uzņēmums ar 20 gadu pieredzi. Jau kādu laiku SIA AKVE darbojas telpu uzkopšanas jomā roku rokā ar SIA HausMann, jo abiem uzņēmumiem ir vieni īpašnieki. SIA HausMann uzkopšanas nozarē ir veiksmīgi darbojies jau 10 gadus. Taču pēdējā laikā ir uzradušies vairāki uzņēmumi, kuru nosaukumā arī ir burtu salikums "haus" un cilvēki mūs ir sākuši jaukt ar šiem uzņēmumiem. Tāpēc nolēmām mainīt identitāti no HAUSMANN uz AKVE. Jauni rekvizīti un vizuālā identitāte, bet pārējais paliek kā ierasts.

Iepriekšējo gadu laikā esam pamazām, bet mērķtiecīgi veidojuši savu uzņēmumu balstot tā attīstību uz tādām pamatvērtībām, kā godīgums, kvalitāte, atsaucība un patiesa klientu vajadzību izpratne. Jau no pašiem uzņēmuma veidošanas pirmsākumiem esam likuši uzsvaru nevis uz strauju peļņas gūšanu iekarojot pēc iespējas plašāku tirgu un vairāk klientu, bet gan pakāpenisku kvalitatīvu izaugsmi, uzskatot, ka tieši augsta sniegto pakalpojumu kvalitāte un attieksme pret darbu un klientiem spēj nodrošināt uzņēmuma veiksmīgu attīstību ilgtermiņā. Mēs sapratām, ka kvalitāte, profesionalitāte un attieksme ir prioritātes, kuras jebkurā gadījumā agri vai vēlu aizvedīs mūsu uzņēmumu pie peļņas – pelnītas peļņas. Ļoti svarīgu lomu līdzšinējā mūsu uzņēmuma veiksmīgajā attīstībā ir spēlējis darbinieku aspekts gan uzņēmuma vadības līmenī, gan uzkopšanas personāla līmenī. Mūsu uzņēmuma kodolu veido augsti profesionāli administratīvie darbinieki ar ilgstošu pieredzi uzkopšanas jomā, kuri veido lielisku komandu un uzņēmuma ikdienas darbībā iemieso dzīvē mūsu uzņēmuma vērtības, kā arī vada uzņēmumu uz uzstādītajiem mērķiem. Vislielākā uzmanība mūsu uzņēmumā tiek pievērsta personāla atlasei un apmācībai, jo tieši no mūsu personāla ikdienas darba, profesionalitātes un attieksmes ir atkarīga kvalitāte un tieši mūsu personālam ir visciešākā ikdienas saskare ar mūsu klientiem. Mūsu uzņēmumā strādā vislabākie speciālisti, kuri spēj nodrošināt uzņēmuma sniegto pakalpojumu nemainīgi augsto kvalitāti, ko pieprasa mūsu klienti. Priecājamies, ka esat nolēmuši apsvērt iespēju pievienoties mūsu plašajam klientu lokam un uzticēt sava īpašuma tīrību speciālistiem.


misija un vīzija


Mūsu MISIJA ir radīt un uzturēt tīru vidi, tādējādi rūpējoties par cilvēku labsajūtu un komfortu viņu darba vietā, dzīvesvietā vai atpūtas vietā. Mūsu darba rezultātam ir jāpriecē cilvēki un jāliek tiem ikdienā nesatraukties un aizmirst par to, ko nozīmē netīrība. Mēs apzināmies, ka līdzīgi kā „veselā miesā mājo vesels gars”, tāpat arī sakārtota un tīra vide ir priekšnosacījums cilvēku labsajūtai un komfortam, kas savukārt veicina viņu: pilnvērtīgu atpūtu, spēku atgūšanu un ģimenes dzīvi mājās; darbaspējas un domu sakārtotību darbā; kvalitatīvu atpūtu ārpus darba un mājām. Pajautājiet sev, cik lielu labsajūtu un komfortu Jums rada sakārtota māja vai sakārtots darbagalds un kādu pozitīvu enerģiju, spēku citām lietām, idejām un darbiem Jums spēj dot sakārtotība un tīrība (vai arī ,cik nevajadzīgu sabojātu omu un stresu var radīt netīri pleķi un laukumi uz ierasti tīrajām virsmām), un tad jūs sapratīsiet cik svarīgi ir strādāt, dzīvot un atpūsties sakārtotā un tīrā vidē.

Mūsu VĪZIJA ir būt vienai no kvalitatīvākajām uzkopšanas kompānijām Latvijas tirgū. Tas nozīmē: visaugstākā klientu apmierinātība (klienti ir apmierināti ar pakalpojumu kvalitāti, darbinieku un administrācijas attieksmi un iesaka mūsu uzņēmumu kā labāko sadarbības partneri citiem); atpazīstamība (sniegto pakalpojumu kvalitātes ziņā mūs atpazīst kā vienu no top 5 uzņēmumiem uzkopšanas pakalpojumu tirgū); viselastīgākais uzņēmums (mēs vislabāk spējam pielāgoties tirgus situācijām, katra individuālā klienta vēlmēm un vienmēr spējam piedāvāt vislabākos individuālos risinājumus); vislabākais darba devējs (mūsu darbinieki: ir apmierināti ar darba apstākļiem; ir apmierināti ar uzņēmuma vadību; saņem atalgojumu, kurš ir augstāks nekā vidēji nozarē; saņem labāko profesionālo apmācību; pilnībā apzinās savu lomu un ieguldījumu uzņēmuma panākumu un klientu apmierinātības nodrošināšanā; ir motivēti un motivē citus strādāt kvalitatīvi).


mūsu vērtības


Cilvēks

cilvēks

Mūsu uzmanības centrā vienmēr ir cilvēks. Mūsu darbība ietekmē daudzu cilvēku dzīves. Tas attiecas ne tikai uz mūsu darbiniekiem, bet arī uz mūsu klientiem un to darbiniekiem. Mēs gribam, lai mūsu darbinieki jūt, ka mums ir svarīgi ne tikai tas, ko mūsu darbinieki mums spēj dot, bet arī tas, ko mēs spējam dot mūsu darbiniekiem. Mēs gribam, lai mūsu klienti un viņu darbinieki jūt un redz individuālu attieksmi un to kā mūsu darbs ietekmē katra atsevišķa cilvēka labsajūtu.

Kvalitāte

kvalitāte

Mēs zinām, ka tikai kvalitāte spēj nodrošināt uzņēmuma veiksmīgu attīstību ilgtermiņā, jo kvalitāte ir tas, ko klienti sagaida, redz un novērtē. Mūsu uzņēmums un katrs mūsu darbinieks apzinās, ka tieši kvalitāte ir tas, ko mēs pārdodam – kvalitāte ir mūsu produkts. Mūsu uzņēmumā kvalitāte ir viena no svarīgākajām vērtībām un mēs nodrošinām tās ievērošanu visos uzņēmuma līmeņos un visos darbības aspektos.

Lojalitāte

lojalitāte

Mūsuprāt, svarīga vērtība veiksmīgai sadarbībai ir abpusēja lojalitāte. Tāpat kā mūsu uzņēmums, katrs mūsu darbinieks ir lojāls pret mūsu klientiem un, savukārt, mēs kā uzņēmums esam lojāli pret mūsu darbiniekiem. Tāpat mēs sagaidām, ka arī mūsu darbinieki un mūsu klienti ir lojāli pret mūsu uzņēmumu.

Godīgums

godīgums

Mēs ticam, ka šī vērtība ir pamatā jebkurai veiksmīgai sadarbībai jebkurā jomā un visos līmeņos( gan attiecībās ar klientiem, gan iekšējās savstarpējās uzņēmuma darbinieku attiecībās). Savā darbībā mēs ievērojam godīguma augstākos standartus. Mēs ticam, ka bez šīs pamatvērtības nav iespējams pilnībā sasniegt un īstenot arī visas pārējās uzņēmuma vērtības.

Atbildība

atbildība

Sniedzot savus pakalpojumus, mēs izturamies ar atbildību pret mums uzticētajiem pienākumiem un katrs mūsu darbinieks ar atbildību izturas pret tam uzticētajiem ikdienas darbiem un pienākumiem. Tāpat mēs sagaidām, ka mūsu klienti ar atbildību izturēsies pret mūsu darbu.

Konfidencialitāte

konfidencialitāte

Mūsu darbības viens no svarīgiem aspektiem un līdz ar to arī viena no mūsu vērtībām ir konfidencialitāte. Mūsu klienti uzticot mums savu uzņēmumu vai privāto īpašumu uztic mums piekļuvi savam īpašumam un, zināmā mērā, arī savu drošību, tāpēc viena no pamatvērtībām, kuru vienmēr ievēro mūsu darbinieki ir konfidencialitāte un mūsu klientu drošība.kāpēc izvēlēties mūs


Augstākā līmeņa kvalitāte un attieksme

Augstākā līmeņa kvalitāte un attieksme

AKVE pozicionē sevi tirgū kā augstākā līmeņa uzkopšanas kompāniju, klientiem kuri gatavi maksāt nedaudz vairāk par nevainojamu servisu, bezkompromisa tīrību un individuālu attieksmi. Mēs neesam lētākie, bet viennozīmīgi esam vieni no labākajiem un apliecinājums tam ir fakts, ka mūsu klienti ir labi zināmas starptautiskas kompānijas un vietējie uzņēmumi.

Labākie speciālisti un čaklākie darbinieki

Labākie speciālisti un čaklākie darbinieki

Pie mums strādā labākie nozares speciālisti un čaklākie darbinieki. Mēs apzināmies, ka tieši darbinieki un viņu attieksme pret darbu un klientiem ir noteicošais faktors augstākās kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanai, un tādēļ veicam ļoti rūpīgu personāla atlasi un apmācību, kā arī nodrošinām saviem darbiniekiem labākus darba apstākļus un atalgojumu nekā vidēji nozarē.

Mēs ievērojam likumdošanu

Mēs ievērojam likumdošanu

Mēs ievērojam spēkā esošo likumdošanu attiecībā uz darba drošības normām, legālu nodarbinātību un nodokļu likumdošanu. Un mūsu klienti to novērtē, jo daudzi no šiem klientiem ir labi pazīstami uzņēmumi, kuri nevar atļauties būt saistīti ar apšaubāmas reputācijas apakšuzņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem.

Esam vietējas izcelsmes uzņēmums

Esam vietējas izcelsmes uzņēmums

Esam vietējas izcelsmes uzņēmums bez ārvalstu kapitāla dalības un sadarbojoties ar mums jūs netieši atbalstāt Latvijas tautsaimniecību un tātad zināmā mērā netieši arī savu un visu Latvijas iedzīvotāju labklājību.

Mēs nekonkurējam ar citiem uzņēmumiem

Mēs nekonkurējam ar citiem uzņēmumiem

Mēs nekonkurējam ar uzņēmumiem, kuri piedāvā lētākos pakalpojumus tirgū un nepiedalāmies konkursos, kur galvenais kritērijs ir lētākais piedāvājums. Iemesls tam ir fakts, ka pakalpojuma cena ir tieši saistīta ar personāla atalgojumu. Nepienācīgi atalgots vai nelegāli nodarbināts personāls nav motivēts nodrošināt augstāko kvalitāti.

Uzņēmumam ir citādas prioritātes

Uzņēmumam ir citādas prioritātes

Esam uzņēmums, kuram prioritāte ir nevis klientu skaits un apjoms, bet gan neliels klientu loks, kuriem tiek nodrošināta augstākā līmeņa kvalitātes pakalpojumi un individuāla apkalpošana.